Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Henria Kotamäki

Unikkotie 16

01300 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henria Kotamäki

puh. +358 408232304

info@byhenria.com

Rekisterin nimi

By Henria markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

By Henria:n tarjoamien palvelujen markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Yksityishenkilöiltä etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite ja kotikaupunki. Yrityksiltä yhteyshenkilön sukunimi, etunimi, titteli, yrityksen nimi, työpuhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen postiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään asiakastapaamisten, sähköpostiviestinnän, markkinointiarpajaisten tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Markkinointirekisteriin lisääminen edellyttää henkilökohtaista suostumusta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä EI luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä EI luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti säilytettävät tiedot. Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.